андрей красулин

2010-e

/

автопортрет

/

21x14.8

на обороте: 07239

07240