андрей красулин

2000

/

текст

/

23.3x22.8

на обороте: 07043

07042